Profil Advokátní kanceláře Mgr. Jana Hrušky

Členové AK svým klientům poskytují komplexní právní poradenské služby jak na území ČR, tak i v zahraničí.

Právní poradenství poskytujeme na vysoké profesionální úrovni, s osobním přístupem ke každému klientovi a se zřetelem na maximální časovou a nákladovou efektivitu.

Své služby poskytujeme ve všech oblastech práva soukromého i veřejného, zejména se však ve své činnosti zaměřujeme na poradenství v oblasti práva obchodních společností, závazkového, duševního vlastnictví, nemovitostí, finančního, rodinného, trestního, řešení agendy pohledávek a závazků, včetně zastupování v soudních, rozhodčích řízeních a před orgány státní správy a územní samosprávy.

© Advokátní Kancelář Jan Hruška 2006-2009 Římská 84/10, 120 00 Praha 2, hruska@akhruska.cz